Xavier Vilaró

REPARTIMENT
1987 El llac de les granotes Granoteta
FITXA TÈCNICA
2015 La Gàbia de grills Tramoia