Xavier Carlús

REPARTIMENT
1985 Els Pastorets Luminotècnia