Sebastià Sanjosé

REPARTIMENT
1985 Batecs de la nostra terra Luminotècnia