Rosa Nonell

DIRECCIÓ
2012 Els Pastorets Direcció coreogràfica
2011 Els Pastorets Direcció coreogràfica
2010 Els Pastorets Direcció coreogràfica