Rosa Mª Gibert

REPARTIMENT
1977 El Sr. Perramon Isabel
  La ferida lluminosa Adela