Reixes enfora

MANEL FOLCH I TORRES

 

 

 

Direcció genral Francesc Vilaró
Mariàngela Xussa Serra
Esperanceta Esther Buscarons
Sebastià Francesc Vilaró
Don Lluís Antonio Ortega
Onofree Miquel Garcia
Don Albert Josep Aran
Llorenço Isidre Gibert
Tianet David Serra
Gent del poble Alex Antón
Miquel Ruiz
Apuntadores Rosa Mª López
Lolita Vilà
Maquillatge Mª Carme Canalejo
Escenografia GAT
Vestuari  GAT
Disseny gràfic Josep Aran
Presentació Daniel Claramunt