Paula Alcalà

REPARTIMENT
2016 Els pastorets Sant Gabriel
2014 Els pastorets El Rabiut
2013 Els pastorets El Cansat
2011 Els pastorets El Cansat
2010 Els pastorets El Cansat