Onze de setembre

Participació a l’acte organitzat per l’ANC per la Diada Nacional de Catalunya. 

Representació en clau d’humor, de l’enfrontament de les tropes borbòniques amb els Miquelets.