Montserrat Alsina

REPARTIMENT
2016 Pregó de Sant Martí Vilatana
2014 Els Pastorets Avia
Poble
2013 Els Pastorets Avia
Poble
2013 Molt soroll per res Margarida
2012 Els Pastorets Avia
Poble
2012 La venganza de Don Mendo Marquesa
Criada
2011 Els Pastorets Avia
Poble
2011 El retaule del flautista Vilatana
DIRECCIÓ
2016 El far de les tempestes – Fragment Dia Mundial del teatre Direcció general