Molt soroll per res

WILLIAM SHAKESPEARE

 

La historia de Molt soroll per res té lloc a Sicília, a la ciutat de Messina. Leonato, el governador, espera la visita de Don Pedro, príncep d’Aragó, que torna de la guerra amb dos joves nobles italians: Claudio i Benedicte. Aquest darrer és ja molt conegut a la ciutat per la relació que té amb Beatríce, la neboda de Leonato. L’un i l’altre, enemics del matrimoni, tenen establerta una lluita d’enginy verbal que sovint voreja l’insult despietat i que es manifesta cada vegada que es troben. Leonato convida els tres cavallers que han tornat de la guerra a passar un mes a casa seva. I aquesta estada serà el pretext amb el qual Shakespeare anirà ordint dues histories d’amor. La primera serà entre Claudio i Hero, filla de Leonato, i la segona, naturalment, maquinada per Don Pedro, ajudat per Leonato i Hero, entre Benedicte i Beatríce. La comèdia presenta aquesta vegada la irrupció del mal, personificat per Don Juan, germà bastard de Don Pedro. Es tracta d’un personatge ressentit, que no suporta veure ningú feliç i que gairebé aconsegueix fer naufragar del tot el matrimoni de Claudio i Hero a base de llevar falsos testimonis contra ella. Les maquinacions de Don Juan son descobertes casualment pels membres d’una guàrdia nocturna, i, després de moltes trifulgues, es descobreix la veritat i els dos casaments es porten a terme feliçment.

Direcció general Francesc Vilaró
Don Pedro (Príncep d’Aragó) Eduard Lluís
Don Juan (El seu germà bastard) Xavier Cervelló
Claudio (Noble Senyor de Florencia)  Adrià Arbonés – Óscar Altafaja
Benedicte (Noble Senyor de Padua) Lluís Tusell
Leonato (Governador de Messina) Lluís Antón
Antonio (Germà de Leonato) Joaquim Bros
Borachio (Seguidor de Don Juan) Carles Bori
Conrad (Seguidor de Don Juan) Dionís De Ancos
Fra Francesc Adrià Guerrero
Cirereta (Algutzir) Joan Carles Chordà
Agàs (Ofiacial de barri) Noelia Pérez
Hero (Filla de Leonato) Laura Bros
Beatrice (Neboda de Leonato) Juani Torio
Margarida (Dama de companyia d’Hero) Montserrat Alsina
Úrsula (Dama de companyia d’Hero) Mª Teresa Sans
Missatger Albert Estradera
Guardia Raul Ruiz
Guardia Fco. Javier Ruiz
Criada Ana Garcia
Criada Maria Sauló
Criada Maria Puig
Criada Georgina Capella
Criada Laura Moreno
Criat Sergi Altafaja
Coreografia Elisenda Altimira
Vestuari Laura Carlís
Fotografia Óscar Altafaja
Traspunt Magda Gómez