Miquel Ruiz

REPARTIMENT
1985 Distret però no tant Enric Guitart
1983 Les delicies de la llar Teòfil
  Reixas enfora Poble
FITXA TÈCNICA
1993 Crònica d’una esperança Il·luminació
1985 Terra baixa Ambientació, llums i música
1984 Llama un inspector Luminotènia