REPARTIMENT
1985 Distret però no tant Enric Guitart
1983 Les delicies de la llar Teòfil
  Reixas enfora Poble
FITXA TÈCNICA
1993 Crònica d’una esperança Il·luminació
1985 Terra baixa Ambientació, llums i música
1984 Llama un inspector Luminotènia