Miquel Garcia

REPARTIMENT
1987 Arribaré a les set… mort Camàlic
1987 El llac de les granotes El pescador
1986 La puntaire L’Avi
1985 Els Pastorets Simeó
Getsè
1985 Distret però no tant Farreres
1983 Panorama desde el puente Edie Carbone
1983 Reixes enfora Onofre
1980 Don Cuan Tanorio Don Güenzalo de Hullera
  Tres eren tres les filles de la Flora Abacuc
DIRECCIÓ
1987 L’hostal de la Glòria Direcció general
1985 Batecs de la nostra terra Direcció general
1984 Llama un inspector Direcció general
1983 Panorama desde el puente Direcció general
FITXA TÈCNICA
1993 Crònica d’una esperança Traspunt
1987 El llac de les granotes Apuntador
1986 La puntaire Llums
1983 Les delicies de la llar Decoració