Marisol González

REPARTIMENT
2012 Els Pastorets Mercè
Anam
2011 Els Pastorets Mercè
Anam
2011 El retaule del flautista Policia
2010 El dret d’escollir Psiquiatre Akicia Badia
2010 Els Pastorets Mercè
Anam
FITXA TÈCNICA
2009 Políticament incorrecte Traspunt