REPARTIMENT
2012 Els Pastorets La Golosia
2011 Els Pastorets La Golosia
2010 Els Pastorets La Golosia
FITXA TÈCNICA
2012 Els Pastorets Maquillatge
2011 Els Pastorets Maquillatge
2010 Els Pastorets Maquillatge