REPARTIMENT
2018 La Pepa maca Cisca
2017 Roba estesa Senyora Dolors
2016 Els Pastorets Marta
2016 Pregó de Sant Martí Vilatana
FITXA TÈCNICA
2016 Taxi! Traspunt