REPARTIMENT
2016 Els Pastorets Pastoret
2014 Els Pastorets Llorens
Pastoret
2013 Els Pastorets Llorens
Pastoret
2012 Els Pastorets Llorens
Pastoret
2011 Els Pastorets Llorens
Pastoret
2010 Els Pastorets Llorens
Pastoret