Llama un inspector

JOHN B. PRIESLLY

Direcció general Miquel Garcia
Sr. Birling Dionís De Ancos
Sra. Birling Celia Ferràndiz
Gerard Croft Isidre Gibert
Sheila Birling Xussa Serra
Èric Birling Jordi Mogas
Edna Tania Oliveras
Inspector Francesc Vilaró
Lluminotecnia Enric Pasquina Miquel Ruiz Maquillatge Carme Canalejo