Lidia Arjona

REPARTIMENT
2016 Els Pastorets  L’Enveja
2015 La Gàbia de grills Can Can
Lady Marmalade
2014 Els Pastorets El Cabró
FITXA TÈCNICA
2016 Els Pastorets Maquillatge
2016 Revisió anual Maquillatge
2014 Elks Pastorets Perruqueria