Les delicies de la llar

MAURICE ENNEQUIN

 

 

 

Direcció general Daniel Claramunt
Laura Montse Casas
Sra. Thibauder Rosa Mª López
Àngela Celia Ferrándiz
Sr. Thibauder Miquel Garcia
Baró de Terillac Dionís De Ancos
Gericour Francesc Vilaró
Teófil Miquel Ruiz
Apuntadors Esther Buscarons – Jaume Masgrau
Decoració Rafael De Haro – Francesc Vilaró – Miquel Garcia
Luminotècnia Enric Pasquina