Laura Garcia

REPARTIMENT
2012 La venganza de Don Mendo Magdalena
2011 El retaule del flautista Regidora Bachs
FITXA TÈCNICA
2012 La visita d’un inspector Traspunt