Josep Pujols

FITXA TÈCNICA
1979 Mari, t’estimo Apuntador