Josep Mª Ruiz

REPARTIMENT
  La ferida lluminosa Dr. Molins