Josep Arús

REPARTIMENT
1983 Panorama desde el puente Figurant
FITXA TÈCNICA
1979 El millor dependent del mon Decoració