Jordi De Ancos

REPARTIMENT
2001 City Bang Blues Cambrer
Loudovico
Mosso
1987 El llac de les granotes Granoteta
FITXA TÈCNICA
2009 Això no és vida Llums i so
2005 Terra baixa Llum i so
2005 Tres maletes amunt i avall Llum i so
2001 City Bang Blues Llum i so