Joaquim Bardají

REPARTIMENT
1993 Crònica d’una esperança Soldat