Guillem Fajula

REPARTIMENT
1981 La mordaza Teo
1979 El millor dependent del mon Esteve
  Tres eren tres les filles de la Flora Flabi