REPARTIMENT
2017 Roba estesa Neus
2016 Els Pastorets La Ira
2016 Revisió anual Infermera
2015 La Gàbia de grills Can Can
Lady Marmalade
FITXA TÈCNICA
2016 Carnaval Traspunt