Elisenda Altimira

REPARTIMENT
2019 El dubte  Sra.Monner
2019 La barca sense pescador Enriqueta
2018 Animals de companyia Clara
2018 La Pepa maca Berta
2017 Roba estesa Teresa
2017 Revisió anual – Dia Mundial del Teatre Infermera
2016 Taxi! Periodista
2016 Carnaval Laura Seguí (la mare)
2015 La Gàbia de grills Lucia Lola
Trio Carrera
DIRECCIÓ
2016 Els Pastorets Direcció coreogràfica
2015 La Gàbia de grills Direcció coreogràfica
2014 Els Pastorets Direcció coreogràfica
2013 Els Pastorets Direcció coreogràfica
FITXA TÈCNICA
2020 Toc Toc Traspunt
2019 El dubte Traspunt
2019 La barca sense pescador Traspunt
2018 La Pepa maca Traspunt
2017 Pels pèls Gravació
2017 Pels pèls Traspunt
2016 Taxi! Taspunt
2016 Revisió anual Traspunt