El temps i els Conway

J.B. PRIESTLEY

L’autor fa en aquesta obra moltes referències sobre el temps, però la estructura de la obra mostra la relació entre els diversos períodes en la vida dels personatges, presentant-los en una seqüència en el temps no lineal. El primer i tercer acte transcorren durant un mateix dia. Per a entendre com la prometedora felicitat del primer acte ha conduit a la infelicitat del segon, se’ns ofereix una informació addicional en el tercer acte. La obra explica la història d’un grup de persones joves amb unes aspiracions que s’han frustrat, per els seus propis errors o per la indiferència d’altres. A un nivell més profund la obra explora la idea de si la felicitat és possible i si podem canviar el curs de les nostres vides.

Direcció general Daniel Claramunt
Sra. Conway Maria Rosa Latorre
Kay Conway Sandra Coba
Alan Conway Xavi Sans
Hazel Conway Meritxell Ortega
Carol Conway Núria Soto
Robin Conway Xavier Peretó
Madge Conway Rosa Mª Expósito
Gerald Thorton Lluís usell
Ernest Beevers Jordi Rodríguez
Joan Heldford Sara De Ancos
Llum i so Raul Gázquez i Toni Marin
Vestuari Trini Ferrer
Disseny gràfic Josep Aran