El llac de les granotes

EUGENI JUDES I ARTIGAL

 

Aquesta obra es un intent d’iniciar un camí per el teatre català en el vastíssim i inexplorat camp de la faula. L’antiga faula és un missatge de moralitat, un missatge sense complicacions de dogmes, És el natural i instintiu sentiment de l’home de discriminar entre el be i el mal. El simbolisme de que els personatges siguin esser irracionals dona peu a un camp obert a la fantasia.

Direcció General Antonio Ortega
El pescador Miquel Garcia Ranus Lluís Antón
Panchut Alex Antón Faelquevol David Serra
Bocatort Dionis De Ancos Perugueta Esther Buscarons
Saltarí Isidre Gibert Cantadenit Jordi Subirats
Granoteta Júlia Martínez Veu de Júpiter Joan Casas
El conill Jaume Masgrau Risco Montserrat Casas
Rasco Montserrat Buscarons Caçador  Francesc Vilaró
Grullar Xussa Serra Granoteta Xavier Vila
Granoteta Jordi De Ancos    
Apuntador Miquel Garcia
Traspunt Francesc Vilaró
Vestuari Eulalia Climent
Música i so Jaume Masgrau
Il·luminació Jordi Schkot