El juicio de Mary Dugan

JEILLER BAYARD

 

Primera obra que el grup va assajar després de la seva formació, però que mai va ser estrenada.