Cristina Subirats

REPARTIMENT
1985 Batecs de la nostra terra La sopa