Claudia Gibert

REPARTIMENT
2016 Els Pastorets L’Emprenyador
2014 Els Pastorets L’Emprenyador
2013 Els Pastorets L’Emprenyador
2012 Els Pastorets L’Emprenyador
2011 Els Pastorets L’Emprenyador
2010 Els Pastorets L’Emprenyador