Carnaval

JORDI GALCERAN

A una comissaria de policia, quatre agents intenten resoldre la desaparició d’una criatura. No hi ha pistes, ni mòbil i tampoc es demana rescat. Cap explicació racional, tan sols la presencia del mal, un mal desconegut i sàdic que sacseja per unes hores la vida de tots els protagonistes.

Direcció general Francesc Vilaró
Inspectora Garralda Montse Torio
Policia Pere Puig Eduard Lluís
Policia Ribó Lluís Antón
Policia informàtic Xavier Cervelló
Emmanuel Velasco
Laura Seguí (La mare) Elisenda Altimira