Carles Roviralta

 

REPARTIMENT
1985 Els Pastorets La Gelosia