Carla Bala

REPARTIMENT
2014 Els pastorets El Banyut
2013 Els pastorets El Dormilega
2012 Els pastorets El Dormilega
2011 Els pastorets El Dormilega
2010 Els pastorets El Dormilega