REPARTIMENT
2018 La Pepa maca Pepa
2017 Pels pèls Alicia Marco
2017 Revisió anual – Dia Mundial del Teatre Rosaura
2016 Els pastorets Poble
2016 Revisió anual Rosaura
2015 La Gàbia de grills Bàrbara
2014 Ens ha caigut la sogra Francina
2014 Els pastorets El Mafiós
FITXA TÈCNICA
2014 Rumors Traspunt