Asun Bardají

REPARTIMENT
1993 Crònica d’una esperança Edit Frank
1981 La mordaza Antonia
1980 Don Cuan Tanorio Birgida
1978 La ciudad no és para mi Carolina
  Tres eres tres les filles de la Flora Flora
FITXA TÈCNICA
1980 Terra baixa Apuntadora
1980 Escuadra hacia la muerte Apuntadora