Ana Garcia

REPARTIMENT
2017 Roba estesa Maquillatge i perruqueria
2016 Els pastorets La Golosia
2015 La Gàbia de grills Corista
2014 Els pastorets La Golosia
2014 Onze de Setembre Miquelet
2013 Els pastorets Poble
2013 Molt sorol per res Criada
2012 Els pastorets La Golosia
2012 La venganza de Don Mendo Lorenzana
2011 Els pastorets Poble
2011 El retaule del flautista Vilatana
2010 Els pastorets Poble
FITXA TÈCNICA
2016 Els pastorets Maquillatge